NASIL KULLANILIR ? | ÖĞRETMEN.İM

Nasıl Kulanılır ?

Yoklama alma

Sınıflar ve öğrenciler oluşturulduktan sonra akıllı tahtanızdan ya da telefonunuzdan kolayca yoklama yapabilirsiniz. Yoklama anında öğrenci gelmediyse bilgi otomatik olarak velinin cep telefonuna SMS olarak gönderilecektir.

Ödev Girişi Yapma

Ev ödevleri öğrenciye özel ya da sınıflara özel olarak girilebilir. Örn. Ahmet Mehmet ve Ayşe'ye farklı, Hasan, Yağız ve Ece'ye farklı ödevler girilebildiği gibi 2-A sınıfının tamamına aynı ödev de girilebilir.
Ödev girildiğinde velilerin tercih ettiği saat aralıkları yoksa anında SMS ile cep telefonlarına bilgi gönderilir. Eğer velinin tercih ettiği saat aralıkları varsa (Örn: saat 21.00 ile 22.00 arası seçilmiş olsun) ödev girişi farklı bir saatte yapılsa bile ilgili veliye tercih ettiği saat aralığında ödev bildirimi yapılır.

Haftalık Karne Girişleri

Sistemde tarafımızca oluşturulmuş olan onlarca seçenekten öğrencilere hitap edenler (örn. kitap okuma alışkanlığı) seçilerek karne oluşturulur.
Sonrasında öğrenci bazında 1'den 10'a kadar ilgili seçenekler puanlanarak haftada bir kez kaydedilir ve çıktıları alınarak velilere verilebileceği gibi SMS ile de bildirilebilir.
Velinin e-posta adresi tanımlı ise öğretmene ait e-posta adresinden (örn. mehmetyilmaz@ogretmen.im) veliye detaylı bir e-posta gönderilir.

Haftanın Enleri

Tarafımızca sisteme önceden kayıt edilmiş haftanın enleri başlıklarından birkaçı seçilir (örn. haftanın kitap kurdu) ve hangi öğrencinin haftanın eni olduğuğu girilerek velilere SMS ile bilgi gönderilir.
Dilerse öğretmen çıktı alıp panoya da asabilir.

Kişisel Ajanda

Haftalık ajandalar öğretmen tarafından kişisel olarak kullaılabilir. Öğretmenin tercihine göre yaklaşan etkinlikler kendisine önceden SMS ile hatırlatılabilir.
Kişisel ajanda aylık,haftalık ya da günlük olarak görüntülenebilir.
Yapılan ya da yapılacak olan veli ziyaretleri de ajandada bilgi olarak gösterilir.

Veli Ziyaretleri

Ziyaret edilen veli ile ilgili bilgiler veli ziyaret kısmına girilebilir. Ziyaret esnasında konuşulan konudan velinin öğrenci hakkındaki görüşlerine kadar not alınabilir.
İleride öğrencinin farklı bir öğretmenle devam etemesi durumunda yeni öğretmenin bu bilgileri görebileceği gibi siz de geçmişte girilen notları, veli ziyaretlerini görebileceksiniz.

Bir fikriniz mi var ?